Club Prayer

Hui O Mana Ka Pu‘uwai Club Prayer


This is the club prayer for Pu’uwai…

Mahalo e ke akua no ke kia‘i ana mai ia makou.

Thank you father for watching over us.

E alaka‘i ‘oea ka wa‘a maluna o ke kai malie.

Guide our canoes over the calm sea.

E ho‘oikaika a e malama pono ia makou.

Strengthen and care for us.

A e ho‘opomaika‘i i ko makou Hui O Mana Ka Pu‘uwai a hui hou makou.

And bless our club, Hui O Mana Ka Pu‘uwai, until we meet again.

‘Amene ‘Amene ‘Amene.

Amen